Zarys historii

 

 O naszej szkole!

1 września 2002 roku po wielu latach starań uczniowie byłej Szkoły Podstawowej w Dobrociechach oraz uczniowie z Filii Szkoły w Dobrociechach ze Świelina mogli nareszcie przenieść się do nowej placówki jaką jest ZS w Dargini.

Placówka  usytuowana została  w miejscowości  Dargiń  w pobliżu skrzyżowania dróg  sąsiednich miejscowości.

 

szkolawidok1

sala

Szkoła wyposażona jest we wspaniałą salę gimnastyczną,
salakomputerowa salę komputerową z nowoczesnym sprzętem
widokklasy oraz jasne i przestronne klasy.
swietlica Posiadamy również dużą świetlicę,w której odbywają się różnego rodzaju konkursy, imprezy okolicznościowe, zebrania.
 

Mamy do dyspozycji również obiekty sportowe takie jak:

 • bieżnie,
 • skocznie w dal
 • skocznie wzwyż,
 • boiska sportowe do piłki koszykowej,
 • piłki siatkówki,
 • piłki nożnej.

Wokół rozpościerają się piękne tereny leśne. Jest dużo zieleni, czystego powietrza i dlatego w misji naszej szkoły określiliśmy, że dążymy do tego, aby nasi uczniowie żyli w harmonii z przyrodą.

Nie zapomniano również o bibliotece, która jest nieodzownym elementem samokształcenia, miejscem wyszukiwania informacji, spotkań z książką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Do szkoły uczęszczają uczniowie z następujących miejscowości:

 • Bożniewice,Dargiń,
 • Dobrociechy,
 • Jatynia,
 • Krępa,
 • Świelino,
 • Wilczogóra,
 • Wojęcino

boisko

 

dzien europejski

 Posiadamy bardzo dobrze rozwiniętą bazę lokalową i dydaktyczną, wielofunkcyjne boisko. Uczniowie w pełni korzystają z tych atutów: zajęcia sportowe, taneczne, kółka zainteresowań, zajęcia informatyczne, wolontariat. Uczniowie są objęci opieką psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną i specjalistyczną w formie: zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, pedagogicznych i psychologicznych.

konkurs eko

Nasza szkoła stawia na rozwój i nowoczesność: stałe łącze internetowe, doposażenia sal w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, bogaty księgozbiór, tablica interaktywna. W tak przyjaznej atmosferze uczniowie chętnie zdobywają nowe umiejętności i weryfikują swoją wiedzę w różnorodnych konkursach. Tradycją placówki jest konkurs ekologiczny , w którym uczestniczą uczniowie z zaprzyjaźnionych placówek spoza naszej gminy. Konkursy ogólnopolskie , powiatowe , gminne, szkolne: z matematyki , języka polskiego , języka angielskiego, wiedzy o lekturach , pięknego czytania , recytatorskie.

 

dzien rodzinny

  

dzienrodz

Kolejną tradycją naszej szkoły jest organizowany DZIEŃ RODZINNY dla uczniów, rodziców, społeczności lokalnej.

 

nadanieimienia

 

szt

28 września 2012 roku Gimnazjum w Dargini otrzymało imię Czesława Miłosza,patron zapisał się na stałe w kalendarzu uroczystości szkolnych.

 

 

Szkoła chętnie przystępuje i realizuje różne projekty:,, Z małej szkoły w wielki świat”,,, Moje gimnazjum, moja szansa”,,, Bezpieczna szkoła”. W placówce odbywają się także półkolonie dla wszystkich chętnych dzieci.Uczniowie wraz z opiekunami angażują się w wiele akcji: sprzątanie świata, góra grosz a, mikołajkowy blok reklamowy, zbiórka nakrętek, zbiórka karmy dla zwierząt.

Od 2011 roku działa SKO, gdzie uczniowie z niezwykłą skrupulatnością gromadzą oszczędności.

Od 2012 roku działa koło strażackie, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Nauczyciele i uczniowie przygotowują uroczystości szkolne ustalone w kalendarzu imprez: DEN, pasowanie ucznia klasy pierwszej,otrzęsiny klas I gim., 11 Listopada, zabawa andrzejkowa,Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, święto kobiet, Dzień Ziemi, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Europejski, Święto Bociana, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi,Dzień Rodzinny, bal gimnazjalny, pożegnanie klas VI i III gimnazjum.

W naszej szkole została utworzona sekcja piłki koszykowej ,, GULKI” prowadzona przez pana Łukasza Fira – nauczyciela wychowania fizycznego. Drużyna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci oraz ma wiele prestiżowych osiągnięć. Ogromna popularnością stały się także ,,Noce filmowe „ , które odbywają się pod czujnym okiem nauczycieli . Polegają na całonocnej projekcji filmów wybranych przez uczniów , ale zawsze dostosowanych do ich wieku.

W 2015 roku po wielu staraniach i zaangażowaniu dyrektora szkoły pana Andrzeja Niemczewskiego nasza szkoła wzięła udział w projekcie: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” na obszarze gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

         W ramach tego projektu powstała u nas Pracownia Bioróżnorodności. Na Pracownię przeznaczono dużą salę, którą wyremontowano i wymalowano. Została ona wyposażona w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin, grzybów i zwierząt,  mapy obszarów chronionych, gabloty z okazami owadów, tropy zwierząt, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, rzutnik i laptop oraz elementy dekoracyjne z zakresu bioróżnorodności, m.in.: leśne koło fortuny,  drzewo artystyczne z modelami ptaków.

Od 2017/2018 roku szkolnego w wyniku wprowadzenia reformy ośmioklasowej szkoły podstawowej nastąpiła zmiana nazwy placówki n Szkołę Podstawową w Dargini. Wygaśnięcie klas gimnazjalnych nastąpi za dwa lata.

SP Dargiń 2021
Free Joomla! templates by Engine Templates