Godziny pracy Pedagoga

Zapraszam :

   Pedagog szkolny -Elżbieta Maksym

  Tel. kontaktowy :94 318 28 99

 

Dzień tygodnia

 

 

Godziny

Zajęcia

Poniedziałek

 

08.00- 09.15

 

Z. pedagoga

 

Wtorek

 

08.00-11.50

11.50-12.35

 

 

Z.pedagoga

Świetlica

Środa

 

08.00-11.50

11.50-12.35

 

 

Z.pedagoga

Świetlica

 

Czwartek

 

08.00-09.45

09.45-12.45

12.45-13.30

Świetlica

Z. pedagoga

Z. korekcyjno-kompens.

 

Piątek

 

 

07.14-08.00

8.00-08.45

08.45-11.50

11.50-12.35

 

Z.kszt. kopet. emocjonal.-Świetlica

Z.pedagoga

Świetlica

 

                   

                                               Doradztwo zawodowe  w kl. 7 i 8 po 1h w m-cu

SP Dargiń 2021
Free Joomla! templates by Engine Templates